preklady Brezno 👉preklady - Brezno 👉prekladatelia - Brezno 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Brezno - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Ako si zabezpečiť preklad abstraktu diplomovej práce z/do anglického alebo nemeckého jazyka?

Prečítajte si náš blog ohľadne prekladov abstraktov diplomovej práce a ich náležitostí. V tomto blogu Vám priblížime, ktoré dôležité súvislosti obnáša preklad abstraktu.

Preklad abstraktu do anglického alebo nemeckého jazyka

Preklad abstraktu zo slovenského jazyka do cudzích jazykov štandardne obnáša text o rozsahu jednej normostrany, avšak o to precíznejšie musí byť zvládnutý, tak aby pozdvihol celkovú úroveň diplomovej práce. Celkovo text pozostáva z 3 častí a to formálne náležitosti v podobe iniciál študenta, školitela a univerzity.
Pri prekladoch abstraktu diplomovej práce je taktiež potrebné pracovať s odbornou terminológiou a adaptovať sa na oblasť samotnej diplomovej práce. Existujú rozdiely v prekladoch pri realizácii prekladu abstraktu napr. z
👉 ekonómie, 👉 práva prípadne 👉 medicíny. Rovnako je nevyhnutné dodržať správnosť číselných a ostatných údajov.
Preklad abstraktu vieme vo FLUENCY zrealizovať online a tým urýchliť celkové dodanie. Keďže sa jedná o preklad kratšieho rozsahu, obvykle preklad abstraktu doručujeme už od 2 v priemere do 24 hodín od zaplatenia objednávky prekladu. Preklad abstraktu pre zákazníkov z mesta Brezno realizujeme už od roku 2014. Za toto obdobie sme zrealizovali stovky prekladov abstraktov pre našich zákazníkov.

Preklad abstraktu z anglického alebo nemeckého jazyka

Ojedinele, ale predsa len sme sa stretli aj s prekladom abstraktu zo zahraničných prác a teda v smere z anglického alebo nemeckého jazyka do jazyka slovenského, pričom v týchto prípadoch sa jednalo väčšinou o celkový preklad diplomovej práce prípadne o preklady spojené aj 👉 prekladom školského diplomu.
Pri tomto smere prekladu je rovnako dôležité za zamerať na vyššie uvedené detaily, ako sú iniciály študenta, školitela a univerzity a samozrejme aj samotný text abstraktu, ktorý zvyčajne obsahuje vyššiu denzitu odborných termínov.
Pri prekladoch abstraktov obvykle figuruje len čistý text prekladu, bez overenia. Avšak našim klientom rovnako ako aj pri iných prekladoch, vždy odporúčame sa vopred informovať na mieste, kde sa chystajú preklad abstraktu odovzdať, či príklad abstraktu má obsahovať aj firemné overenie, ktoré Vám vieme poskytnúť.
Pokiaľ potrebujete firemný preklad Vášho diplomu z/do anglického alebo nemeckého jazyka, veľmi radi Vám s ním pomôžeme v agentúre FLUENCY a to už od 2 hodín dodania Vášho prekladu abstraktu diplomovej práce.